Video

Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần III

08:47 | 31/08/2022

Sáng 25/8/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu lần III Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA). Đại hội nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại và đề ra phương hướng công tác của Hội nhiệm kỳ III (2022 – 2027).