Video

Trao giải Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017

13:48 | 02/02/2018

Trao giải Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017