Video

EVNSPC: Hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện trong nuôi tôm

16:48 | 12/07/2018

EVNSPC: Hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện trong nuôi tôm