Video

Ký kết thỏa thuận hợp tác về năng lượng Đan Mạch – Việt Nam

10:52 | 11/05/2017

Ký kết thỏa thuận hợp tác về năng lượng Đan Mạch – Việt Nam