Hội viên Thông báo nhận hồ sơ các Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2023

Ngày 06 tháng 09 năm 2023, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng và Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2023; Giải...

Tin tức - Sự kiện Dấu chấm hết đối với ngành năng lượng Mặt Trời của Đức

Sau 30 năm, ngành sản xuất năng lượng Mặt Trời của Đức dường như bắt đầu đi đến hồi kết, với sự sụp đổ của hàng loạt công ty năng lượng Mặt Trời lớn.