Hội viên Sản lượng điện sản xuất của EVN tăng 9,4% trong tháng 2

Trong tháng 02 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đã hoàn thành tốt việc xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2022-2023 cho các...

Tin tức - Sự kiện Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH: Cải tiến công nghệ, tối ưu chi phí năng lượng

Nhờ áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH đã vinh dự được nhận “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2022” do Bộ Công Thương và Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu...