HOẠT ĐỘNG HỘI Công ty TNHH Phước Dũ Long: Tiên phong đầu tư lò nung gốm tiết kiệm năng lượng

Là một trong những nhà sản xuất chậu gốm trang trí sân vườn lớn nhất Việt Nam, Công ty TNHH Phước Dũ Long hiện đang sử dụng 13 lò gas nung gốm tiết kiệm năng lượng và hiện đang lắp đặt 5 lò dung tích lớn loại 132m3 do Công ty CP Thiết kế và Sản xuất gốm sứ...

Hội viên Thông báo nhận hồ sơ các Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2023

Ngày 06 tháng 09 năm 2023, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng và Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2023; Giải...