HOẠT ĐỘNG HỘI Vinh danh các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Năng lượng bền vững 2019

Ngày 4/7, Lễ trao “Giải thưởng Năng lượng bền vững” năm 2019, do Bộ Công Thương giao Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững phối hợp với Hội khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Khoa học công nghệ Kiểm soát tốt quản lý tài sản góp phần cải thiện năng suất và hiệu quả kinh doanh

Một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới đã được tạo ra để hướng dẫn trong chuẩn mực thực hành quản lý tài sản - đó là ISO 55001:2014. Đây là một hệ thống quản lý còn khá mới với Việt Nam, hỗ trợ tối ưu hóa tài sản và làm giảm tổng chi phí sở hữu trong khi giúp doanh...

Hội viên EVN: 6 tháng đầu năm, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển KT-XH

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 6/2020 đạt 22,01 tỷ kWh, tăng 1,26% so với tháng 6/2019, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện...

Thông tin chung EVN hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong nhiệm kỳ 2015-2020, EVN đã thực hiện tốt vai trò bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân, đồng thời kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà...