Khoa học công nghệ Vấn đề ‘sử dụng triệt để’ và ‘hiệu quả’ năng lượng tái tạo Việt Nam

Quan điểm của Nghị quyết 55 đã đề ra là: ‘Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch’. Từ định hướng này, chuyên gia TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM sẽ phân tích và đề xuất một số giải pháp cần...

Hội viên Hiệu quả từ chương trình tiết kiệm điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai nhiều chương trình nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mới đây, EVN đã phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công thương đánh giá hiệu quả các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Tin tức - Sự kiện EVN vay ưu đãi 1.900 tỷ đồng làm dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký Thỏa ước tín dụng cho khoản vay ưu đãi không bảo lãnh Chính phủ trị giá 74,7 triệu euro cho Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.