HOẠT ĐỘNG HỘI Phát động các giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2023

Ngày 06/9/2023, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ phát động “Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình...

Hội viên Thông báo nhận hồ sơ các Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2023

Ngày 06 tháng 09 năm 2023, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng và Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2023; Giải...