Khoa học công nghệ Khó khăn trong tiếp cận nguồn tài chính để triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng

Những vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho thấy, cần sớm có một cơ chế tài chính phù hợp để các doanh nghiệp tích cực đầu tư triển khai các giải pháp TKNL, nhằm cải thiện và năng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng tính cạnh tranh của sản...

Hội viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Ngày 4/8/2022 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Trung (TP Đà Nẵng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm mục tiêu đánh giá kỹ năng thực chiến an toàn thông tin thông qua diễn tập tình huống ứng...