Hội viên EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiết giảm điện tối thiểu 10%

Nắng nóng, khô hạn kéo dài, cùng với khó khăn trong cung ứng nhiên liệu (than, khí, dầu) nên tình hình cung cấp điện hiện nay và thời gian còn lại của các tháng mùa khô năm 2023 còn rất nhiều khó khăn. Do đó, các đơn vị thành viên của EVN cũng đã và đang...

Tin tức - Sự kiện EVN yêu cầu trụ sở các đơn vị thành viên tại miền Bắc triển khai ngay các biện pháp tiết kiệm điện cấp bách

Trong bối cảnh về cung cấp điện nói chung đang có nhiều khó khăn trong mùa khô năm 2023, với tinh thần triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên của EVN...