Ban Thường vụ

                                                                                                       
​                                                                                                                       DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 
                         HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2016 - 2021)
STT
Họ và tên

Chức vụ/ Nơi công tác hiện nayChức vụ ở Hội
1Đỗ Hữu Hào
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội
2Nguyễn Đình Hiệp
Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký  Hội
3Nguyễn Đoàn Thăng 


Tổng Giám Đốc, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông

Phó Chủ tịch
4Huỳnh Kim Tước
Giám đốc, Trung Tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM -Sở Khoa học và Công nghệ  TP. HCM

Phó Chủ tịch
5Đào Hồng Thái
Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng,
Sở Công Thương Hà Nội

Phó chủ tịch
Trưởng Ban kiểm tra 
6
Đinh Văn Thuận

Tổng Giám đốc Công ty Cơ điện lạnh Bách KhoaPhó Chủ tịch
7

Nguyễn Đình Hậu

Vụ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên
8Phạm Hoàng Lương
Phó Hiệu trưởng, Trường  ĐH Bách khoa Hà Nội 

Ủy viên
9Trịnh Quốc Vũ
Vụ phó TKNLvà PTBV, Bộ Công Thương

Ủy viên
10Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ủy viên
11Đinh Hữu Quyết
Trưởng Ban, Ban Cơ điện vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ủy viên
12Dương Hoàng Văn Bản
Giám đốc Trung tâm TKNL và Tư vấn chuyển giao công nghệ  Đà Nẵng

Ủy viên
13
Trần Văn Lượng


Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

Ủy viên
14

Đinh Thế Phúc

Phó Cục trưởng Cục điều tiết điện lực
Ủy viên
15

Nguyễn Thăng Long

Nguyên Phó cục trưởng, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương
Ủy viên