Ban Kiểm tra

 DANH SÁCH BAN KIẺM TRA
       HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

STT
Họ và tên
Nơi công tác
Chức vụ ở Hội
1.
Đào Hồng Thái
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội
Trưởng ban
2.
Đặng Đình Thống
Đại học Bách khoa Hà Nội
Ủy viên
3.
Nguyễn Nguyên Vũ
Giám đốc Công ty Truyền thông VTK
Ủy viên
4.
Dương Hoàng Văn Bản

Giám đốc, Trung tâm TKNL và Chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

Ủy viên
5.
Nguyễn Thu Hiền
Phó Viện trưởng Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ
Ủy viên