Video

Tiềm năng đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo Việt Nam

15:17 | 16/08/2017

Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều thuận lợi nhất trong khu vực để phát triển nguồn NLTT từ sức gió, năng lượng mặt trời, rác thải...