Video

Hiệu quả từ mô hình sản xuất sạch ở làng gốm Kim Lan

10:48 | 11/05/2017

Hiệu quả từ mô hình sản xuất sạch ở làng gốm Kim Lan