Video

Việt Nam - Đan Mạch đồng hành ứng phó với biến đổi khí hậu

10:26 | 11/05/2017

Việt Nam - Đan Mạch đồng hành ứng phó với biến đổi khí hậu