Video

EU hỗ trợ 346 triệu euro phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam

10:56 | 11/05/2017

EU hỗ trợ 346 triệu euro phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam