Khoa học công nghệ
 • Từ COP26 nhìn về Quy hoạch điện VIII
  Từ COP26 nhìn về Quy hoạch điện VIII

  15:37 | 09/01/2022

  Liệu Quy hoạch điện VIII (QHĐ8) có thể hiện được vai trò của mình giúp Việt Nam chứng minh được cam kết của mình và theo những thỏa thuận đạt được của COP26 và những thỏa thuận đạt được của COP26 có giúp hoàn thiện thêm quy hoạch này để trình phê duyệt?

 • KHCN19. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – EMS TRONG CÁC TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP
  KHCN19. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – EMS TRONG CÁC TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

  15:15 | 09/01/2022

  Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành năng lượng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Hệ thống năng lượng Việt Nam đang ngày càng phát triển và hoàn thiện cả về quy mô và hiệu quả. Mặc dù vậy, sử dụng năng lượng ở Việt Nam còn nhiều lãng phí: Cường độ sử dụng năng lượng tại Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Cường độ tiêu thụ điện (kWh/1.000 VNĐ) của toàn nền kinh tế ở Việt Nam được dự báo trong xu hướng tăng, đặc biệt

 • KHCN18. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH DỆT MAY Ở VIỆT NAM VÀ TIỀM NĂNG, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
  KHCN18. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH DỆT MAY Ở VIỆT NAM VÀ TIỀM NĂNG, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

  15:12 | 09/01/2022

  Dệt may là một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu có kim ngạch và tỷ lệ tăng trưởng cao nhất ở Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều hiệp định thương mại quan trọng mới được ký kết trong thời gian qua, ngành dệt may đứng trước cơ hội lớn cũng như các thách thức đáng kể, đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp toàn diện, nhất là trong cải tiến công nghệ và tiết kiệm năng lượng. Khái quát những vấn đề trên, bài viết nêu lên thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng, bên

 • KHCN17. HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  KHCN17. HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

  15:09 | 09/01/2022

  Thế giới đã và đang triển khai rộng rãi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với xe cơ giới thông qua các Chương trình dán nhãn năng lượng, quy định mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu, đánh thuế nhiên liệu, lái xe sinh thái, chương trình bảo dưỡng xe, v.v. Hoạt động này cũng rất được quan tâm tại Việt Nam với những đặc điểm, lộ trình và bước đi thích hợp như được khái quát trong bài báo này.

 • KHCN16. KINH NGHIỆM CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG (ENERGY SERVICE COMPANY – ESCO) TẠI VIỆT NAM
  KHCN16. KINH NGHIỆM CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG (ENERGY SERVICE COMPANY – ESCO) TẠI VIỆT NAM

  09:35 | 31/12/2021

  Với xu hướng chi phí năng lượng tăng cao tại câc cơ sở sử dụng năng lượng, đầu tư vào tiết kiệm năng lượng ngày càng hấp dẫn. Và ESCO đang là một mô hình kinh doanh đầy tiềm năng trong tương lai.

 • KHCN15. TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME)TẠI HÀ NỘI
  KHCN15. TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME)TẠI HÀ NỘI

  09:34 | 31/12/2021

  Bài viết khái quát về hiện trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN – SME) tại Hà Nội, tình hình áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với khu vực này, một số chính sách đặc thù của Hà Nội và khuyến nghị, đề xuất những giải pháp thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả cho loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhìn từ góc độ các cơ quan quản lý nhà nước và DNVVN.

 • KHCN14. HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
  KHCN14. HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

  09:32 | 31/12/2021

  Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong công nghiệp nói chung cũng như trong sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng đã được thực hiện suốt quá trình phát triển nhiều năm nay. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam về cơ bản có mức độ phát triển nhanh, có trình độ công nghệ hiện đại, tương đương hoặc gần tương đương với trình độ công nghệ của thế giới. Tiêu thụ năng lượng trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng rất lớn với hai dạng năng lượng chính là điện năng và nhiệt năng (cun