Khoa học công nghệ
 • KHCN10. KINH NGHIỆM TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ, CÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
  KHCN10. KINH NGHIỆM TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ, CÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

  09:50 | 27/12/2021

  Qua hơn 10 năm triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động liên quan đến tiết kiệm năng lượng (TKNL) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức của người dân, doanh nghiệp được nâng cao, dẫn đến việc định hướng sản xuất và nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghệ, thiết bị hiệu quả năng lượng cũng từng bước thay đổi theo hướng bền vững. Các sản phẩm, thiết bị ngày càng TKNL hơn, hiệu suất năng lượng cao hơn, tích hợp nhiều công nghệ hơn, góp phần tiết kiệm điện năng và gi

 • KHCN09. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM
  KHCN09. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM

  09:45 | 27/12/2021

  Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) của ngành xây dựng rất lớn và có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả tổng thể chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đất nước. Sau đây khái quát một số văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu về lĩnh vực này trong ngành xây dựng, nội dung cơ bản của kế hoạch ngành xây dựng triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về SDNL.TKHQ giai đoạn 2019-2030 (đã được ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và các nhiệm

 • KHCN08. TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THÔNG QUA CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP
  KHCN08. TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THÔNG QUA CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP

  09:36 | 27/12/2021

  Để góp phần đưa nền kinh tế hiện tại đến gần hơn với Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) và theo hướng phát triển bền vững, cộng sinh công nghiệp là một trong những phương pháp hữu hiệu, đáp ứng yêu cầu thực tế và phục vụ mục tiêu xanh, bền vững. Cộng sinh công nghiệp thực chất là hoạt động hợp tác, tương hỗ giữa các doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các yếu tố đầu vào, đầu ra như nguyên vật liệu, nước, năng lượng, chất thải, phế liệu... trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm cho tất

 • KHCN07. THỰC TRẠNG, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VIỆC TRIỂN KHAI ISO 50001 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
  KHCN07. THỰC TRẠNG, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VIỆC TRIỂN KHAI ISO 50001 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

  09:33 | 27/12/2021

  Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 là một công cụ hữu hiệu, góp phần quản lý năng lượng (QLNL) theo hướng bền vững. Tiêu chuẩn QLNL là cơ sở đặt ra yêu cầu để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cam kết cải thiện hiệu quả năng lượng một cách thường xuyên, liên tục. Tiêu chuẩn ISO 50001 có thể áp dụng không phụ thuộc vào qui mô của tổ chức, doanh nghiệp, dù là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh khái quát về Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001,

 • KHCN06. TỐI ƯU HÓA SỬ DỤNG NHIỆT TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
  KHCN06. TỐI ƯU HÓA SỬ DỤNG NHIỆT TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

  09:31 | 27/12/2021

  Trong vận hành tổng thể của nhà máy nhiệt điện, sử dụng nhiệt là yếu tố rất quan trọng tác động lớn đến vấn đề tiết kiệm năng lượng. Nguyên lý hoạt động cơ bản và những biện pháp chính nhằm nâng cao hiệu suất nhiệt đối với nhà máy nhiệt điện đã được khái quát tại bài báo này, đồng thời một số khuyến nghị thực tế đối với các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động trong hệ thống điện Việt Nam đã được đưa ra để xem xét, vận dụng một cách tối ưu.

 • KHCN05. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
  KHCN05. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

  15:40 | 28/10/2021

  Để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh, nhất là nhu cầu tiêu thụ điện, cùng với việc phát triển cung cấp điện còn phải đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một trong các giải pháp quan trọng là thực hiện dán nhãn năng lượng đối với các thiết bị sử dụng năng lượng, chú trọng trước hết vào các nhóm thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng, sử dụng phổ biến trên thị trường, có tác động lớn đến đồ thị phụ tải … Chương trình dán nhãn năng lượng đã được bắt đầu từ

 • KHCN04. HIỆN TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM
  KHCN04. HIỆN TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM

  09:53 | 27/10/2021

  Hiện nay, giải pháp cải thiện hiệu quả năng lượng (HQNL) đã được nhận diện như một trong những ưu tiên hàng đầu để đạt được các mục tiêu chính sách năng lượng: an ninh, tiếp cận, tiện nghi và bền vững năng lượng của các quốc gia và Việt Nam. Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý và các khung chính sách hiệu quả năng lượng liên quan. Trong đó, các cơ chế khuyến khích tài chính có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư công nghệ và sử dụng HQNL ở các ngành, đặc biệt ngành công nghiệp c