Khoa học công nghệ
  • Tiết kiệm lớn nhờ hệ thống quản lý năng lượng
    Tiết kiệm lớn nhờ hệ thống quản lý năng lượng

    11:04 | 20/04/2011

    Ông Lê Hoàng Việt khẳng định, tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở các nhà máy chế biến thủy sản là không nhỏ. Nếu thay đổi cung cách quản lý, tập quán sản xuất và nhất là có hệ thống quản lý năng lượng, các nhà máy thủy sản hoàn toàn có thể tiết kiệm năng lượng từ 5-30% so với mức tiêu thụ hiện nay.