Hoạt động Hội
  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất VECEA
    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất VECEA

    11:22 | 06/02/2012

    Ngày 22/12/2010 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA). Tham dự hội nghị có lãnh đạo của các Bộ, ban ngành cùng hơn 600 tổ chức cá nhân trên cả nước là thành viên của Hội.