Thông tin chung Thái Bình: Tiết kiệm năng lượng hiệu quả qua các hình thức tuyên truyền

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) đang trở thành vấn đề cấp bách để đối phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và quá trình biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhận thức về việc SDNLTK&HQ của người dân còn hạn...