Trang chủ >> Tin tức - Sự kiện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành nhiều hạng mục chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất

Cập nhật lúc : 09:27 | 02/11/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nhiều hạng mục chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất giai đoạn 2021-2022. Nhiều đơn vị đã ứng dụng các thành quả khoa học công nghệ trong công tác quản lý, vận hành,  giúp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Phần lớn các trạm biến áp 110kV và 220kV trong EVN đã chuyển sang mô hình không người trực và được điều khiển xa. (Ảnh: EVN)
Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất có 5 nhiệm vụ được giao cho các đơn vị trong giai đoạn 2021-2022:
Nhiệm vụ “hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS” đặt mục tiêu đến hết 2022 hoàn thành 100% thiết bị được số hóa. Các đơn vị đang nỗ lực để cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch.
Nhiệm vụ “sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị” là nội dung chuyển đổi công tác bảo dưỡng sửa chữa theo RCM đối với nhà máy điện (thuỷ điện, nhiệt điện) và CBM đối với lưới điện. Nhiệm vụ này đã được các nhà máy thủy điện hoàn thành 100% kế hoạch, các nhà máy nhiệt điện thuộc EVN đã đưa module RCM vào sử dụng đạt 100%, các nhà máy nhiệt điện thuộc các tổng công ty phát điện đang triển khai cho 12 hệ thống thiết bị và phấn đấu triển khai 20 hệ thống thiết bị trong năm 2022.
Đối với lưới điện 220-500kV, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã hoàn thành 100% kế hoạch năm. Các tổng công ty điện lực đều đã áp dụng CBM cho sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV, trung, hạ áp.
Nhiệm vụ “xây dựng cho cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực kỹ thuật các dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất” là nội dung khai thác dữ liệu phục vụ tổng hợp, phân tích, đánh giá cho cán bộ công nhân viên làm công tác kỹ thuật, sản xuất. 
Đến nay các tổng công ty phát điện đã xây dựng dashboard trên PMIS của các tổng công ty, riêng EVNGENCO1 phát triển phiên bản dashboard trên mobile. Các tổng công ty điện lực đã hoàn thành xây dựng các dashboard cơ bản phục vụ công tác quản lý kỹ thuật, đang tiếp tục triển khai mở rộng xây dựng các dashboard tiếp theo.
EVNNPT đã xây dựng các yêu cầu, biểu mẫu và đang triển khai xây dựng dashboard khai thác từ PMIS (ứng dụng BI). Dự kiến nghiệm thu trong tháng 11/2022.
Nhiệm vụ “nâng cấp hệ thống ứng dụng quản lý kỹ thuật PMIS” đã được EVN phê duyệt đề cương nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ cho năm 2022. Song song với quá trình trình duyệt dự án nâng cấp PMIS năm 2022, Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT (EVNICT) cũng đã chủ động thực hiện dần các nội dung công việc được giao.
Nhiệm vụ “ứng dụng hiện trường” được EVNNPT và các tổng công ty điện lực triển khai, ứng dụng và đã mang lại hiệu quả lớn.
Để có được những kết quả trên, các đơn vị đã rất chủ động ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý, vận hành, để đạt được kết quả rất khả quan, giúp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây sẽ là những bước tiến quan trọng để EVN hoàn thành mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022 và tạo tiền đề để Tập đoàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025.
Trong thời gian tới, các tổng công ty cần tiếp tục hoàn thiện công tác đồng bộ dữ liệu trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS. Các đơn vị xây dựng báo cáo Dashboard và sử dụng để báo cáo trong các cuộc họp giao ban sản xuất. Các tổng công ty điện lực đảm bảo vận hành tin cậy hệ thống đo xa, xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu đo xa cung cấp thông số công suất phản kháng (cosphi/điện áp) trên lưới trung/hạ áp để điều độ phân phối có công cụ điều khiển đóng cắt tụ bù.
Phương Lan
Ý kiến phản hồi
Gửi bình luận
Bình luận