Hội viên
 • Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội

  Địa chỉ: 331 Cầu Giấy Hà Nội
  Điện thoại: 04.62691281
  Fax: 04.62691280
  Email: hanoi.ecc@gmail.com
  Website: http://www.ecchanoi.gov.vn
 • Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  Điện thoại: 08.39322372
  Fax: 08.39322373
  Email: info@ecc-hcm.gov.vn
  Website: http://www.ecc-hcm.gov.vn