Trang chủ >> Tin tức - Sự kiện

Ngành điện phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Cập nhật lúc : 10:26 | 05/01/2022

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thích nghi với điều kiện bình thường mới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ký chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022” trong toàn tập đoàn. 
Mục tiêu nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ; thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến của dịch bệnh COVID-19; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Ngành điện nỗ lực đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân
Trong chỉ thị liên tịch đã nêu các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, theo đó phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt từ 242,5 đến 246,7 tỉ kWh, tăng trưởng 8 - 9,8% so với ước thực hiện năm 2021; đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Trong đó, tập trung hoàn thành phát điện các dự án điện mặt trời Phước Thái 2 (100MWp), Phước Thái 3 (50MWp).
Phấn đấu khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV (1.050MW) và hoàn thành 263 công trình lưới điện 110kV-500kV; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận; năng suất lao động tăng 8 -10%; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, và các chế độ, chính sách cho người lao động; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…
Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu tập đoàn giao năm 2022, thủ trưởng các đơn vị phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn trong vận hành hệ thống điện, nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đăng ký giao ước thi đua đến toàn thể người lao động…
“Phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần thi đua yêu nước của tập thể lãnh đạo, CBCNV toàn Tập đoàn EVN, lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV trong Tập đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn (2021 - 2025) theo Nghị quyết 09-NQ/ĐU ngày 10.6.2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
Hương LinhÝ kiến phản hồi
Gửi bình luận
Bình luận