Trang chủ >> Hoạt động Hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất VECEA

Cập nhật lúc : 11:22 | 06/02/2012

Ngày 22/12/2010 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA). Tham dự hội nghị có lãnh đạo của các Bộ, ban ngành cùng hơn 600 tổ chức cá nhân trên cả nước là thành viên của Hội. 
 
Ông Hoàng Quốc Vượng-Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận định “Hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam được thành lập sẽ đại diện cho các thành viên tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu đào tạo sản xuất kinh doanh liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hội sẽ góp phần tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bền vững hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”.

Theo ông Đỗ Hữu Hào-nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương-Chủ tịch (VECEA): “Phương hướng trong thời gian tới của Hội là ưu tiên xây dựng chiến lược phát triển, củng cố tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, liên kết các tổ chức khoa học công nghệ, phát triển mạng lưới liên kết các chuyên gia trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm cũng như xây dựng và thực hiện các thỏa thuận hợp tác về tiết kiệm năng lượng với các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nước”. Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến trong việc điều chỉnh sửa đổi điều lệ hoạt động, đồng thời đã thảo luận và thông qua điều lệ Hội để từ đó làm nền tảng cho chương trình công tác và bầu nhân sự nhiệm kỳ 2011-2015, chuẩn bị cho Hội chính thức đi vào hoạt động.

VECEA ra đời sẽ là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đánh dấu một bước phát triển mới trong mạng lưới tổ chức nghề nghiệp, đoàn kết, tập hợp những người, tổ chức chuyên môn cùng chung tay góp sức cho sự nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đạt được thành công, góp phần cùng các tổ chức phản biện xã hội khác nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng./.
Minh Kỳ
Ý kiến phản hồi
Gửi bình luận
Bình luận