[In trang]
Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017
Thứ ba, 02/01/2018 - 10:06
Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017
Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017 là giải thưởng do Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phối hợp với Bộ Công Thương, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức. Tất cả các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham dự giải thưởng. 
Dưới đây là clip giới thiệu về Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017.