[In trang]
Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ tham gia Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017
Thứ năm, 23/11/2017 - 14:36
Ban tổ chức Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017 ban hành hướng dẫn nhằm giúp doanh nghiệp lập hồ sơ chính xác và nhanh chóng nhất.
Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến cuối tháng 1 năm 2018. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/11/2017 đến ngày 15/1/2018. Ban tổ chức sẽ chấm và lựa chọn trao giải từ ngày 16/1/2018 đến ngày 23/1/2018.
Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 31/1/2018.
Chi tiết hướng dẫn lập hồ sơ tham gia giải thưởng, doanh nghiệp vui lòng xem file đính kèm phía dưới.